Top.Mail.Ru |
ବେକ ଏବଂ କାନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରିଲିଫ୍ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେମୋରୀ ଫୋମ୍ ତକିଆ କିଣ |ମିକୁଫୋମ୍ |

ବେକ ଏବଂ କାନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମେମୋରୀ ଫୋମ୍ ତକିଆ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ବ sleep ଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ ତରଙ୍ଗ ତକିଆ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବେକ, ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କାନ୍ଧକୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରେ |ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଡିଜାଇନ୍ ବେକ ଏବଂ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, କାନ୍ଧର କଠିନତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ମେରୁଦଣ୍ଡର ସଠିକ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଂସପେଶୀକୁ ଆରାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

କୋମଳ ବେକ ତକିଆ ମେମୋରୀ ସ୍ପଞ୍ଜରେ ତିଆରି, ଯାହା ଚର୍ମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ, ଏବଂ ଛାଞ୍ଚର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ |ମନ୍ଥର ରିବାଉଣ୍ଡ ମେମୋରୀ ସ୍ପଞ୍ଜ ତକିଆର ଆକୃତି ବଜାୟ ରଖିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ବେକ ଏବଂ କାନ୍ଧକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ନିଦ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ବେକ ତକିଆ ମେମୋରୀ ସ୍ପଞ୍ଜରେ ତିଆରି, ଯାହା ଚର୍ମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଛାଞ୍ଚର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ |

ପାରାମିଟରଗୁଡିକ

ନାମ

8002 ମେମୋରୀ ଫୋମ୍ ତକିଆ |

ସାମଗ୍ରୀ

ପଲିୟୁରେଥନ୍ ମେମୋରୀ ଫୋମ୍ |

ଘନତା

50D

କଭର୍ ସାମଗ୍ରୀ |

ବାଉଁଶ ଫାଇବର (କଷ୍ଟମାଇଜ୍)

ଓଜନ

700 G

OEM ଏବଂ ODM

ଉପଲବ୍ଧ |

wer

FAQ

ପ୍ର: ଆପଣ କାରଖାନା ନା ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ?
ଉ: ଆମେ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ, ଯାହାର ରପ୍ତାନିରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି |

ପ୍ର: ମୁଁ ଦେୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବି କି?
ଉ: ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ you ାରା ତୁମେ ଜାଣିବ “ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାହା ତୁମେ ପାଇବ” |

ପ୍ର: ଆପଣ OEM କିମ୍ବା ODM ସେବା କରିପାରିବେ କି?
ଉ: ହଁ, ଆମେ ଉଭୟ OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା |ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆମର କାରଖାନାକୁ ସଜାଡ଼ିବା |

ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ସମୟ କ’ଣ?
ଉ: ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନିୟମିତ କପଡା ବାଛନ୍ତି, ବିତରଣ ସମୟ ହେଉଛି 7-10 ଦିନ |

ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ MOQ କ’ଣ?
ଉ: ରଙ୍ଗ, ଆକାର, ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ MOQ ନିର୍ଭର କରେ |

ପ୍ର: ଆପଣ କିପରି ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବେ?
ଉ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ QC ଦଳ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାରଖାନା ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ | 100% ନିଶ୍ଚିତ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିତରଣ ସମୟ |ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ ଗୁଣରେ ପାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ବିତରଣ ସମୟ ବିଳମ୍ବରେ ପାଇବ, ତୁମେ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆଲିବାବାକୁ ଯାଇପାରିବ |ଆପଣଙ୍କର କ risk ଣସି ବିପଦ ନାହିଁ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |