Top.Mail.Ru |
ସମ୍ବାଦ - ତକିଆ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଟିପ୍ସ |

ତକିଆ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଟିପ୍ସ |

ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ତକିଆ ବାଛିବା ସହିତ, ତୁମ ତକିଆକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ |
The ତକିଆର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ଓସିପଟ୍ ସହିତ ଶୋଇବା ସମୟରେ କାନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ତକିଆ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ପଛପଟକୁ ତକିଆର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ଶୋଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରେ | କଠିନ ବେକ, ଏବଂ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ଶାରୀରିକ ବକ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା |
The ତକିଆର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଚଟାନ୍ତୁ ଯଦି କମ୍ ଇଲାସ୍ଟିସିଟି ସହିତ ତକିଆ ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ତକିଆର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଟାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତକିଆ ଯେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ ସେହି ବେକକୁ ବ raise ାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଗର୍ଭାଶୟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବଙ୍କା ହୋଇ ନଥାଏ | , ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିପାରିବେ |ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ |
The ଉପଯୁକ୍ତ ତକିଆର ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତକିଆର ଉଚ୍ଚତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ କାନ୍ଧ ତଳେ ଏକ ଟାୱେଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ (ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ) କିମ୍ବା ତକିଆ ଉପରେ ଏକ ଟାୱେଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ (ଯେତେବେଳେ ଏହା ବହୁତ କମ୍) | ସବୁଠାରୁ ଆରାମଦାୟକ ତକିଆ ଉଚ୍ଚତା |
❹ ସହାୟକ ତକିଆ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପଛରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ, ଆପଣ ଗଦାକୁ କମ୍ୱର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଣ୍ଡକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ତକିଆ ରଖିପାରିବେ;ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ, ଗୋଡ ମ between ିରେ ଏକ ନରମ ଏବଂ ସମତଳ ତକିଆ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ କମ୍ୱର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

图片 13

 

ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଲଗା, ଏକ ସୁସ୍ଥ ତକିଆ ଖୋଜିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାମ କରେ କିଛି ସମୟ ନେଇପାରେ |କିନ୍ତୁ ଏହା ମୂଲ୍ୟବାନ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭଲ ତକିଆ ଥାଏ, ଏହା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁଲାଇ -04-2022 |